SPORTOVNÍ MEDICÍNA

Pomáháme vám minimalizovat rizika spojená se sportovními aktivitami a zlepšovat vaše sportovní výkony.

Poskytujeme sportovní prohlídky dětem i dospělým, hobby sportovcům i reprezentantům. Na závěr prohlídky obdrží naši klienti písemné i ústní vyhodnocení lékařské prohlídky včetně doporučení dalšího postupu a vydání posudku k závodnímu sportu či studiu na sportovní škole. Samozřejmě, že u nás obdržíte platební doklad, na podkladě kterého vám vaše zdravotní pojišťovna finančně přispěje na sportovní prohlídku (obvykle ve výši 500–1 500 Kč dle vaší zdravotní pojišťovny).

Sportovní prohlídky se zátěžovým testem

Pro hobby sportovce i výkonnostní sportovce

Tento typ sportovní prohlídky je ze zákona povinný pro studenty sportovních škol a vrcholové sportovce, jsou doporučené u fyzicky náročných či rizikových sportů. Prohlídka je ale neocenitelným přínosem pro každého sportovce, který chce znát své limity a svůj zdravotní stav.

Prohlídky u nás mohou absolvovat děti i dospělí.

Prohlídka obsahuje:

 • Kompletní fyzikální interní či pediatrické vyšetření
 • Komplexní vyšetření pohybového aparátu
 • Komplexní vyšetření funkce nohou včetně vyšetření na podoskopu
 • Zhodnocení tělesného složení včetně bioimpedanční metody na přístroji Tannita
 • Zhodnocení základních vitálních parametrů (krevní tlak, tepová a dechová frekvence, saturace hemoglobinu kyslíkem)
 • Klidové EKG včetně dlouhého záznamu EKG křivky
 • Spirometrie (pomalá spirometrie, spirometrie s usilovnými dechovými manévry)
 • Zátěžový test dynamickou zátěží
 • Zátěžový test statickou silou
DSC05360.jpg

Základní sportovní prohlídka

Vhodná především pro malé děti

Základní sportovní prohlídku obvykle podstupují malé děti. Jedná se o velmi pečlivou lékařskou prohlídkou se zaměřením na vývoj dítěte, pohybový aparát a kardiovaskulární systém.

Prohlídka obsahuje:

 • Interní fyzikální vyšetření
 • Vyšetření pohybového aparátu
 • Podoskopické a funkční vyšetření nohou, vyšetření nohou na podobariatrickém chodníku
 • Zhodnocení tělesného složení včetně bioimpedanční metody na přístroji Tannita, určení rizikovosti tělesného tuku
 • Zhodnocení krevního tlaku, tepové a dechové frekvence, saturace hemoglobinu kyslíkem
 • Klidové EKG
jmc_sportovni_prohlidka_deti.png

Sportovní poradenství

Rádi vám pomůžeme s prevencí i řešením problémů vzniklých v souvislosti se sportem. Samozřejmostí je i poradenství v oblasti sportu u lidí s chronickými nemocemi či potížemi, které pomáháme řešit a tím umožnit návrat k vašim oblíbeným činnostem.

Nabízíme služby z celého spektra sportovní medicíny:

 • Sportovní prevenci a diagnostiku
 • Nutriční poradenství
 • Psychokoučink
 • Optimalizaci vytrvalostního, silového, koordinačního tréninku či flexibility
 • Poradenství v oblasti regenerace a relaxace
 • Poradenství v otázce správné obuvi a vložek do bot
 • Prevenci a diagnostiku syndromu chronického přetížení a únavy
 • Prevence a řešení zdravotních potíží (úrazy, bolestivé stavy, dušnost, nevýkonnost, bušení srdce, poruchy srdečního tepu, hubnutí apod.)
DSC05363.jpg

Sportovní fyzioterapie a sportovní masáže

Sportovní fyzioterapie

Individuální fyzioterapie je efektivním řešením bolestivých stavů, součástí poúrazové péče, stejně tak jako prevencí bolestí, vadného držení těla a úrazů. Cvičení pod vedením fyzioterapeuta je cestou k úpravě svalových dysbalancí a následného přetěžování kloubů a hybného systému, které je u sportovců enormně časté.

Naši fyzioterapeuté pečují o děti i dospělé.

I v této oblasti je pro nás důležitý celostní přístup k našim klientům, protože v problematice hybného systému má psychická složka mimořádný vliv na jejich vznik i léčbu. Právě proto využíváme také znalosti z psychosomatické medicíny, akupunktury, čínské medicíny i homeopatie. Jako doplněk využíváme fyzikální metody ke zlepšení a zrychlení řešení vašich potíží (TR-therapy, ultrazvuk, elektroléčba, laser, EMSCULPT, EMSELLA).

DSC_9369.JPG

Sportovní masáže a lymfodrenáže

Masáž je výborný způsob jak komplexně zrelaxovat tělo i duši a nabýt tak sílu, energii a motivaci k dalšímu tréninku. Během masáže dochází ke zvýšenému prokrvení a okysličení tkání, celkovému uvolnění a zrychlení regenerace, což je v rámci zlepšování sportovních výsledků a v prevenci zdravotních komplikací sportovců klíčovým momentem. Masáže jsou tak nedílnou součástí regenerace hobby i vrcholového sportovce.

Sportovní akce a spolupráce s kluby a týmy

Pilířem dětské sportovní medicíny je dlouhodobá spolupráce našeho týmu nejen se sportujícím dítětem ale i s jeho rodiči a trenéry. Pro sportovní kluby organizujeme naučně–zábavné dny, kdy se zaměřujeme zejména na tyto cíle:

 • Podpora dětí od útlého věku ke zdravému sportu a fair play
 • Pomoc trenérům s precizním vedením rozcviček a s kompenzací svalových dysbalancí v rámci tréninků
 • Pomoc při předcházení úrazům a syndromu přetížení
 • Představení moderních postupů a technologií v řešení i prevenci bolestivých stavů
 • Představení tělovýchovného lékařství a fyzioterapie jako důležité součásti péče o sportovce
 • Podpora spolupráce dětí s rodiči a trenéry, jakožto hlavními autoritami a životními vzory dětí
 • Organizace kurzů první pomoci pro sportovní kluby a sportovce
jmc_sport_kluby.png

Program akce je vždy připraven po domluvě s trenéry a může být zaměřen na jakýkoliv sport a věkovou skupinu dětí. Obvykle se akce účastní 20 až 30 dětí s doprovodem. Samozřejmostí jsou edukační materiály a dlouhodobá spolupráce s daným klubem.