Tým JM Clinic

Náš tým se skládá ze špičkových profesionálů v oblasti diagnostické, preventivní a léčebné medicíny, estetické a regenerativní medicíny, fyzioterapie, rehabilitace a podologie, psychosomatické medicíny a dalších. 

Zakládáme si na kvalitním vzdělání, sledování nejmodernějších trendů v oblasti zdraví a na osobním přístupu k našim klientům.

MUDr. Dalibor Maršák

Všeobecný praktický lékař, zakladatel a jednatel společnosti Votré Santé s.r.o. a Zdravotnické středisko Hvozd s.r.o.

Vybudoval zdravotnické firmy, které zajišťují péči v oboru praktické medicíny, pediatrie, gynekologie a interny. Součástí Zdravotnického střediska Hvozd s.r.o. je i cytologická laboratoř, zabývající se mimo jiné také diagnostikou rakoviny děložního čípku. Vybudování JM Clinic je završením jeho úsilí o vytvoření multioborového zařízení zaměřeného na prevenci a léčbu, rehabilitaci a celkovou spokojenost pacientů i zaměstnanců. 

marsak_kruh.png

richterova_kruh_3.png

MUDr. Sylvie Richterová

Všeobecná praktická lékařka a tělovýchovná lékařka.. Ředitelka společnosti JM Clinic.

Propaguje využívání pohybové terapie jako nezbytné součásti prevence i léčby nemocí dětí i dospělých. Je ředitelkou JM Clinic,  pracuje též jako tělovýchovná lékařka v partnerských kardiologických ambulancích Kardiologie Vinohrady s.r.o. a KARDIOLOGIE LIBEREC s.r.o., má letité zkušenosti z Fakultní nemocnice Motol, kde pracovala v týmu docenta Radvanského. Je spoluzakladatelkou projektu jdetiozivot.cz, který je průkopnickým projektem tělovýchovného lékařství, zaměřeného na preventivní medicínu a komplexní mezioborovou léčbu nemocí. 

MUDr. Viktor Fiker

Plastický chirurg, lékař v oboru estetické medicíny. Jednatel společnosti Dermaline clinic s.r.o.

Po mnohaleté praxi v Německu, kde atestoval z plastické a estetické chirurgie, se stal součástí lékařského týmu Perfect Clinic a Dermaline clinic, kde je vedoucím lékařem. Díky své preciznosti, smyslu pro krásu a detail je špičkovým plastickým chirurgem jak v oblasti estetických chirurgických výkonů, tak v oblasti chirurgie ruky. Stále je členem české i německé odborné společnosti plastické chirurgie. Jako jeden z mála plastických chirurgů v České republice poskytuje nad rámec estetické chirurgie rovněž ambulantní zdravotní péči pro klienty zdravotních pojišťoven.

fiker_kruh.png

al_asbahee_kruh.png

MUDr. Laila Al-Asbahee

Lékařka estetické medicíny. Ředitelka společnosti Dermaline clinic s.r.o.

Absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je členkou České lékařské komory. Účastní se prestižních základních a nadstavbových kurzů estetické medicíny ve Velké Británii, České Republice i mnoha dalších zemích. Cit pro krásu si dlouhá léta pěstuje v kurzech malby, které se věnuje ve volných chvílích. Je zakladatelkou a spolumajitelkou estetické kliniky Dermaline Clinic v centru Prahy. Ve volném čase se věnuje také charitativní činnosti podporující organizaci organizaci Lékaři bez hranic. Je zakladatelkou nadace Amal, která směřuje pomoc do jejího rodného Jemenu. 

Doc. MUDr. Igor Richter, PhD. 

Onkolog, primář Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Liberec a.s., člen výboru České onkologické společnosti, garant oboru radiologické asistence na Technické univerzitě Liberec. 

Vedle své klinické a edukační praxe působí i jako konzultant JM Clinic v oblasti dlouhodobé péče o onkologické pacienty. V péči o pacienty s nádorovými nemocemi i v odborné onkologické společnosti se zasazuje mimo jiné i o začlenění pohybové terapie do preventivně léčebné onkologické péče. Pohybová aktivita vede ke zvýšení kvality života onkologických pacientů. 

Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, je aktivní v přednáškové činnosti.

richter_kruh.png

hrabos_kruh.png

MUDr. Vladimír Hraboš

Invazivní a ambulantní kardiolog, vedoucí lékař lůžkového oddělení kardiologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. 

Ve své pražské ambulanci Kardiologie Vinohrady s.r.o., kterou vede s docentem Matesem, se zabývá mimo jiné i prevencí kardiovaskulárních nemocí. Sestavil tým kardiologů, angiologů, internistů a tělovýchovných lékařů, kteří zajišťují komplexní  mezioborovou péči o kardiologické pacienty. Je iniciátorem rozšíření spektra zdravotnických služeb v JM Clinic. Publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech, je aktivní v přednáškové činnosti.

MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková

Internistka a atestovaná lékařka v oboru diabetologie, primářka interního oddělení Nemocnice Rumburk a.s.. 

Díky svým zkušenostem z nemocniční i ambulantní praxe vždy usiluje o komplexní a individuální, osobní přístup k pacientům. Zejména u pacientů s diabetem je trvalá podpora a motivace ke změně životního stylu klíčovým krokem k úspěšné léčbě. Je spoluzakladatelkou projektu jdetiozivot.cz zaměřeného na preventivní medicínu a mezioborovou léčbu nemocí. Je mimořádně aktivní v přednáškové a publikační činnosti. 

stregl_hruskova_kruh.png

horakova_kruh.png

MUDr. Lucie Horáková

Rehabilitační a tělovýchovná lékařka s atestací z neurologie, specialistka v oboru konzervativní podiatrie. 

Věnuje se pohybovým problémům od malých dětí po dospělé. Je absolventkou mnoha odborných kurzů, včetně prestižního kurzu vývojové kineziologie pro lékaře. V medicíně klade maximální důraz na celostní přístup ke klientům, využívá znalosti z psychosomatické medicíny, akupunktury, čínské medicíny i homeopatie. Zabývá se i sportovní medicínou.

Martina Strnadová DiS.

Vedoucí fyzioterapeutka JM Clinic. 

Má široké pracovní zkušenosti z letité praxe na spinální jednotce i z ambulantního provozu. Je specialistkou na fyzikální léčbu, řešení bolestivých stavů a vadného držení těla.  Je také trenérkou fitness a své zkušenosti vkládá i do své fyzioterapeutické praxe. Pravidelně se účastní renomovaných odborných kurzů a stáží, spolupracuje s řadou  vrcholových sportovců a sportovních klubů. Věnuje se fyzioterapii starších dětí i dospělých.strnadova_kruh.png

strelcova_kruh.png

Mgr. et Bc. Martina Střelcová

Fyzioterapeutka a speciální pedagožka

Magisterský titul získala v oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, bakalářský titul pak v oboru fyzioterapie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Její nadstandardní kombinace vzdělání a četné kurzy ji umožňují poskytovat vysoce specializované metody, včetně neurovývojové stimulace, která je velkým přínosem řešení problémů dětí i dospělých (poruchy učení, problémy v práci apod.) Na JM Clinic je specialistkou na problematiku hybného aparátu v dětství a na problematiku skolióz.

Bc. Tereza Deličová

Fyzioterapeutka

Bakalářské studium fyzioterapie ukončila na Fakultě tělovýchovy a sportu Karlovy univerzity v Praze. Věnuje se fyzioterapii dospělých i starších dětí, zaměřuje se hlavně na obecnou fyzioterapii a prevenci. Má zkušenosti z lázeňského i ambulantního prostředí, které, jakožto letitá hráčka basketbalu, obohacuje poznatky a zkušenostmi ze sportovního prostředí. Současné vzdělání si doplňuje magisterským studiem a specializovanými odbornými kurzy. delicova_kruh.png

borysek_kruh.png

Bc. Daniel Borýsek

Fyzioterapeut

Absolvoval bakalářské studium na Fakultě sportovních studií v Brně a nyní dokončuje magisterské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jeho práce je kombinací širokých odborných znalostí, životní zkušenosti a empatie. Jak sám o sobě říká – pohyb ho v mládí příliš nebavil, ale časem si k němu našel cestu, až se rozhodl pohybem léčit. Na základě toho, se snaží svým klientům dopřát pohyb zábavný, tedy bez bolesti, plný prožitků a přiměřený jejich kondici a zdravotnímu stavu. V terapii využívá techniky měkkých tkání, cvičení na neurofyziologickém podkladě, metody silově kondičního tréninku a zátěžové fyziologie.Bc. Barbora Mladá

Fyzioterapeutka

Absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na Fakultě sportovních studií v Brně. Nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Již od mládí má ráda pohyb, její sportovní záliby jsou různorodé a rozmanité. Věří, že síla je klíčovým prvkem pro dosažení optimálního zdraví a pohybové funkce nejen pro muže, ale také pro ženy a děti. V terapii využívá techniky měkkých tkání, prvky z vývojové kineziologie, koncept DNS a prvky silového tréninku. Ráda pracuje s dětskými i dospělými pacienty.

mlada_kruh.png

volkova_kruh.png

Kateřina Volková

Zdravotní sestra JM Clinic

Všeobecná zdravotní sestra s bohatými zkušenostmi z ambulantní i nemocniční praxe. Mnoho let pracovala jako sestra na oddělení kardiochirurgie Fakultní nemocnice Hradec Králové, jako gynekologická sestra a sestra u praktického lékaře. Díky své komunikativnosti, empatii, samostatnosti a kvalitnímu vzdělání byla léta i sestrou domácí péče. V současné době je sestrou Zdravotnického střediska Hvozd s.r.o., v JM Clinic se věnuje přístrojové estetické medicíně- termoradioliftingu a termoradiolipolýze. Jakožto bývalá reprezentantka České republiky v pozemním hokeji je přirozeně zapojena do práce sestry ve sportovní a preventivní medicíně.

Kateřina Lhotáková

Zdravotní sestra JM Clinic

Všeobecná zdravotní sestra s bohatými zkušenostmi z ambulantní i nemocniční praxe. Během své dosavadní kariéry pracovala na chirurgickém a gynekologickém oddělení jako sálová sestra. Praktické dovednosti dále využívá jako sestra domácí péče. Během své práce v kardiologické ambulanci se věnovala i péči o sportovce a spolupodílela se na preventivně léčebných programech Hubnutí a kondice a Odvykání kouření v projektu jdetiozivot.cz. I díky těmto zkušenostem se v JM Clinic zabývá především sportovní medicínou, optimalizací hmotnosti a přístrojovou estetickou medicínou, včetně termoradiolipolýzy.

lhotakova_kruh.png

Kontaktujte nás!

Zdroj dynamické sekce: Kontaktní formulář (Formulář)