prevence a diagnostika

Pomáháme včas řešit skutečné příčiny nemocí a obtíží

I při absenci příznaků nemoci může důkladná zdravotní prohlídka odhalit rizikové faktory nebo časná stádia nemocí. Nabízí se nám tak jedinečná příležitost, jak se nemoci vyhnout, nebo ji léčit v časné fázi, kdy jsou léčebné výsledky nejlepší.

Zabýváme se prevencí a diagnostikou kardiovaskulárních nemocí (vysoký krevní tlak, infarkt, mrtvice, ischemické choroby dolních končetin atd), metabolických nemocí (obezita, cukrovka, cholesterol), onkologických nemocí (rakovina děložního čípku, tlustého střeva, prostaty), nemocí pohybového aparátu (vadné držení těla, nemoci nohou, osteoporóza), nemocí dýchacího systému (průduškové astma, CHOPN) či poruch spánku (spánková apnoe).

Jeden odborný tým – široké spektrum prohlídek – různě profilovaná pracoviště


Našim klientům nabízíme vždy optimální a individuální péči. Proto náš odborný tým některá vysoce specializovaná vyšetření provádí v partnerských ambulancích v Praze, Liberci a Cvikově. 

Typ a místo prohlídky si můžete zvolit sami nebo lépe po konzultaci.s našimi profesionály.

JM Clinic zajišťuje vstupní pohovory a prohlídky tělovýchovným lékařem, sportovní a profesní prohlídky. Všeobecné prohlídky a některé specializované prohlídky probíhají v nedalekém Zdravotnickém středisku Hvozd s.r.o. Specializované prohlídky v pražské ambulanci Kardiologie Vinohrady s.r.o. a liberecké KARDIOLOGIE LIBEREC s.r.o.

Sportovní prohlídka

Čeká vás klidný pohovor a péče přímo v příjemném prostředí JM Clinic.

Během konzultace projdeme vaši kompletní anamnézu zaměřenou na výskyt nemocí v rodině, výživu a pohybovou aktivitu.

Výsledkem prohlídky a konzultace je ústní i písemná prezentace výsledků, stanovení diagnózy a doporučení preventivně diagnostického postupu podle přání a potřeb klienta.

DSC05363.jpg

Prohlídka obsahuje:

 • Interní fyzikální vyšetření
 • Vyšetření pohybového aparátu
 • Podoskopické a funkční vyšetření nohou, vyšetření nohou na podobariatrickém chodníku
 • Zhodnocení tělesného složení včetně bioimpedanční metody na přístroji Tannita, určení rizikovosti tělesného tuku
 • Zhodnocení krevního tlaku, tepové a dechové frekvence, saturace hemoglobinu kyslíkem
 • Klidové EKG
 • Spirometrie (pomalá spirometrie, spirometrie s usilovnými dechovými manévry)

Konzultace a prohlídka všeobecným praktickým lékařem

DSC05523.jpg

Prohlídka probíhá v předem domluvený termín v nedalekém Zdravotnickém středisku Hvozd s.r.o.

Součástí této konzultace je rozhovor zaměřený na anamnézu našeho klienta (výskyt nemocí v rodině, výživa, pohybová aktivita).

Výsledkem prohlídky a konzultace je ústní i písemná prezentace výsledků, stanovení diagnózy a doporučení preventivně diagnostického postupu podle přání a potřeb klienta.

Prohlídka obsahuje:

 • Kompletní interní fyzikální vyšetření
 • Vyšetření pohybového aparátu 
 • Zhodnocení tělesného složení a stanovení rizikovosti rozložení tukové tkáně
 • Zhodnocení krevního tlaku, tepové a dechové frekvence a saturace hemoglobinu kyslíkem
 • Vyšetření zrakové ostrosti a barvocitu
 • Orientační vyšetření sluchu
 • Klidové EKG
 • Laboratorní analýzu více než 20 testů (minerály, jaterní a ledvinné funkce, hladina cukru a krevních tuků, rozbory hladin hormonů, stanovení hladin vitaminů, krevní obraz a hodnota hemoglobinu, glykovaný hemoglobin, zánětlivé parametry, onkomarkery)

Konzultace a specializované prohlídky

Podle typu specializované prohlídky naplánujeme nejvhodnější místo a přesný čas vaší prohlídky na některém z těchto pracovišť:

 • Zdravotnické středisko Hvozd s.r.o.,  
 • Kardiologie Vinohrady s.r.o.,
 • KARDIOLOGIE LIBEREC s.r.o.
DSC05785.jpg

Specializované prohlídky:

 • Prohlídka zaměřená na kardiovaskulární nemoci (vysoký krevní tlak, infarkt srdce, mrtvice, ischemické choroby dolních končetin, nemoci žil a lymfatického systému)
 • Prohlídka zaměřená na metabolické nemoci (obezita, cukrovka, cholesterol)
 • Prohlídka zaměřená na onkologické nemoci (rakovina děložního čípku, prsu, tlustého střeva, prostaty) 
 • Prohlídka zaměřená na nemocí pohybového aparátu (bolest zad, vadné držení těla, nemoci nohou, osteoporóza)
 • Prohlídka zaměřená na nemoci dýchacího systému (průduškové astma, CHOPN) 
 • Prohlídka zaměřená na poruchy spánku (spánková apnoe)- kardiologie LBC
 • A další…

Sportovní prohlídky

DSC05360.jpg

V JM Clinic zajišťujeme také sportovní prohlídky a konzultace se sportovními lékaři, které vám pomohou minimalizovat rizika spojená se sportovními aktivitami a zlepšovat vaše sportovní výkony. Poskytujeme sportovní prohlídky dětem i dospělým, hobby sportovcům i reprezentantům. Vydáváme lékařské posudky ke sportu i studiu na sportovních školách. 

Součástí prohlídky je sportovní i osobní anamnéza.

Na závěr prohlídky obdrží naši klienti písemné i ústní vyhodnocení prohlídky včetně doporučení dalšího postupu, případně také vydání posudku k závodnímu sportu či studiu na sportovní škole.

Prohlídka obsahuje:

 • Kompletní fyzikální interní či pediatrické vyšetření
 • Komplexní vyšetření pohybového aparátu 
 • Komplexní vyšetření funkce nohou včetně vyšetření na podoskopu 
 • Zhodnocení tělesného složení včetně bioimpedanční metody na přístroji Tannita
 • Zhodnocení základních vitálních parametrů (krevní tlak, tepová a dechová frekvence, saturace hemoglobinu kyslíkem) 
 • Klidové EKG včetně dlouhého záznamu EKG křivky
 • Spirometrie (pomalá spirometrie, spirometrie s usilovnými dechovými manévry)
 • Zátěžový test dynamickou zátěží
 • Zátěžový test statickou silou 

Profesní prohlídky

Ve spolupráci s partnerskými ambulancemi nabízíme preventivní lékařské prohlídky firmám, které chtějí chránit zdraví svých zaměstnanců. Náplň prohlídky sestavujeme vždy individuálně s ohledem na typ práce ve firmě a pracovní prostředí.

Ceník

Konzultace a prohlídka tělovýchovným lékařem od 900 Kč
Konzultace a prohlídka specializovaným lékařem od 1 400 Kč
Konzultace a prohlídka všeobecným praktickým lékařem od 1 400 Kč
Psychosomatická medicína od 900 Kč
Sportovní prohlídka od 990 Kč
Profesní prohlídka 2 100 Kč
Zátěžový test od 1 700 Kč

KOMPLETNÍ CENÍK

Kontaktujte nás!

Zdroj dynamické sekce: Kontaktní formulář (Formulář)